Sång

 

Abrakadabra »»

  

Aftonpsalm »»

  

Albert är begåvad »»

 

Alla håller masken »»

  

Allan »»

 

Anemonen »»

  

Bartolomeus »»

 

Benkes bar »»

 

Blues för Amadeus »»

  

Blus-blues »»

 

Blå neon »»

 

Boningen var kall »»

  

Bruten vinge »»

 

Bränt ljus »»

  

Burspråk »»

  

Dagar i ösregn »»

  

Dager i dis »»

 

Damen i svart »»

 

Den enda sommardan »»

 

Dimman igen »»

  

Dimmornas kaj »»

 

Du är inte kvinnan »»

 

Dubbla budskap »»

 

Dubbla budskap tidig version »

  

Dulcinea »»

  

Dyning »»

 

Ego Boy är rädd att flyga »»

  

Elegi »»

  

Elegi över gårdagens vedermödor  »»

 

En vän i viken »»

  

Ensamma hjärtan »»

  

Ett hus »»

 

Ett öde land »»

 

Europaväg 66 »»

 

Fan på väggen »»

 

Festen är över »»

 

Fiskar'n och jungfrun »»

  

Fritt fram »»

  

Frostens ängar »»

 

Fåfängans  natt »»

  

Fåfängs sång »»

  

Fåglalåt »»

 

Fältekot »»

  

Förlovat land »»

  

Försommarland »»

 

Grodperspektiv »»

  

Grumliga motiv »»

 

Hjälp oss »»

 

Hos kuratorn »»

  

Höstkänning »»

 

I denna vackra värld »»

 

I min fantasi »»

 

Ikaros längtan »»

 

Ingen kommer undan politiken »

 

Innan elden brunnit ut »»

 

Isa bell »»

 

Jag fryser (på dej) »»

 

Johanna (I skuggan av Stockholm)»»

 

Jonnys bibliotek »»

 

Kalabaliken »»

   

Kallt kallt kallt »»

 

Kathy's sång »»

  

Kliff »»

  

Kom liv »»

  

Kom till min sjö »»

 

Korn och timotej »»

 

Kärlek »»

  

Lessentankar »»

 

Lieman »»

  

Lisa Lucidor »»

 

Livet är en cykeltur »»

  

Lucifer »»

  

Lyckan kommer ju en dag »»

 

Lyckans länder »»

 

Macho Kid »»

  

Malvina utan mörker  »»

 

Mammons hage »»

 

Man ska vara två »»

  

Mannen i mej »»

 

Medan hökarna kretsar »»

  

Messias  »»

 

Min häst har blivit sjuk »»

 

Min nye magister »»

  

Mister Boogie »»

  

Molande blues »»

 

Narcissernas tid »»

  

Nattens vind är hemlös »»

 

Nelly Nelly »»

  

Neurotikas Motell »»

  

Nojorna väjer »»

  

Nu faller mörkret »»

  

Nya perspektiv »»

 

När du ler »»

 

När jag dör »»

  

Odd »»

  

Opportunisten »»

 

Pappa »»

  

Populisthambo »»

 

Produktiv lättja »»

  

Pubertino »»

  

På snespår »»

 

På älvors vis »»

  

Påtalåten »»

 

Rapida non stoppo »»

 

Regnets kvarter »»

 

Rolös vind »»

 

Rulltrappan »»

  

Rättså hettså »»

 

Sally och Sonny »»

  

Shuffle 37 »»

 

Sicken kväll »»

 

Sisyfos (ta mej hem) »»

  

Sittande fåglar »»

 

Skizzo »»

  

Skomakarvals »»

 

Skurken  »»

 

Skärgårdsvals »»

 

Slaget vid Birkenbaum »»

  

Solveig »»

 

Sorgsna seglatsen »»

  

Spaderkung »»

 

Staffans lykta »»

  

Straggel & strul »»

 

Sång för de svikna »»

  

Sångerna vrenskas 74 »»

 

Sångerna vrenskas 77 »»

 

Ta det kallt, det är allt »»

  

Tallarnas tempeldans »»

 

Tamburinmannen »»

  

Tidsdåren »»

  

Tidvis regn »»

  

Tillbaka till Tellus »»

  

Tjimåblängpartaj »»

 

Tomma tunnor »»

  

Trasten »»

 

Tungeltoken »»

  

Ungmön dansar »»

 

Vallmoland »»

  

Vals i Hades »»

 

Vargarnas vår  »»

 

Vid Jerikos mur »»

 

Vintervin »»

  

Vägen mot allsingenstans »»

 

Vällingklockan  »»

 

You Got A Boy Friend »»

 

Åren går, flöjlarna slår »»

 

Änglar finns »»

 

Öster om vägen »»

Årtal

 

1986

 

2010

 

1974

 

1975

 

1983

 

1977

 

1989

 

1986

 

2003

 

1974

 

1986

 

1984

 

2003

 

1993

 

1984

 

1983

 

1993

 

1977

 

1989

 

1981

 

2003

 

2010

 

1989

 

1988

 

1989

 

1989

 

1986

 

2010

 

1981

 

1989

 

1989

 

1993

 

1986

 

1981

 

1984

 

1982

 

1975

 

1975

 

2010

 

1993

 

1977

 

2003

 

1983

 

1993

 

1972

 

1974

 

2003

 

1975

 

1977

 

1977

 

1993

 

1981

 

1986

 

1976

 

2010

 

1983

 

1983

 

1993

 

1984

 

1975

 

2003

 

1974

 

1975

 

1975

 

1993

 

1974

 

1984

 

1986

 

1984

 

2010

 

2010

 

1977

 

1975

 

1984

 

2003

 

1986

 

1977

 

1974

 

1974

 

1974

 

1993

 

1975

 

1975

 

1975

 

1977

 

1989

 

2010

 

1986

 

1989

 

1983

 

2003

 

1975

 

1973

 

1975

 

1977

 

1989

 

1977

 

1977

 

1981

 

1977

 

1975

 

1983

 

1972

 

1983

 

1989

 

2010

 

1977

 

1983

 

1977

 

1984

 

1975

 

2003

 

1989

 

1981

 

1977

 

1981

 

1981

 

1993

 

2010

 

2010

 

1974

 

1993

 

1977

 

2010

 

1974

 

1977

 

1981

 

1984

 

1982

 

1977

 

1977

 

1989

 

1974

 

1981

 

1983

 

1981

 

1975

 

2003

 

1974

 

1983

 

1986

 

1986

 

1984

 

1977

 

1975

 

1981

 

2003

 

1981

Album

 

Blå Neon

 

Rolös

 

fritt fram Lill Lindfors

 

Nya perspektiv

 

Gaia

 

Höstkänning

 

Neurotikas Motell

 

Blå neon

 

Vallmoland

 

Påtalåtar

 

Blå neon

 

Onkel Knut

 

Vallmoland

 

Förlovat land

 

dikt av ola

 

Hits Vol. 2 1970-1998.

 

Förlovat land

 

Straggel och Strul

 

Neurotikas Motell

 

Europaväg 66

 

Vallmoland

 

Rolös

 

Neurotikas Motell

 

x

 

Neurotikas Motell

 

Neurotikas Motell

 

Blå neon

 

Rolös

 

Europaväg 66

 

Neurotikas Motell

 

Neurotikas Motell

 

Förlovat land

 

Blå neon

 

Europaväg 66

 

Onkel Knut

 

Festen är över (singel)

 

fritt fram Lill Lindfors

 

fritt fram Lill Lindfors

 

Rolös

 

Förlovat land

 

Höstkänning

 

Vallmoland

 

Gaia

 

Förlovat land

 

Påtalåten (singel)

 

Påtalåtar

 

Vallmoland

 

mitt ansikte Marie Bergman

 

Straggel och Strul

 

Höstkänning

 

Förlovat land

 

Europaväg 66

 

Blå neon

 

x

 

Rolös

 

Gaia

 

Gaia

 

Förlovat land

 

Onkel Knut

 

Nya perspektiv

 

Vallmoland

 

Påtalåtar

 

Nya perspektiv

 

Göstas skiva

 

Förlovat land

 

Påtalåtar

 

Onkel Knut

 

Blå neon

 

Onkel Knut

 

Rolös

 

Rolös

 

Höstkänning

 

Nya perspektiv

 

Onkel Knut

 

Vallmoland

 

Blå neon

 

Straggel och Strul

 

Påtalåtar

 

Påtalåtar

 

Påtalåtar

 

Förlovat land

 

Nya perspektiv

 

Nya perspektiv

 

Göstas skiva

 

Höstkänning

 

Neurotikas Motell

 

Rolös

 

Blå neon

 

Neurotikas Motell

 

Gaia

 

Vallmoland

 

Nya perspektiv

 

Siw Malmkvist

 

Nya perspektiv

 

Straggel och Strul

 

Neurotikas Motell

 

Höstkänning

 

Höstkänning

 

Europaväg 66

 

Höstkänning

 

Nya perspektiv

 

Gaia

 

Påtalåten (singel)

 

Gaia

 

Neurotikas Motell

 

Rolös

 

Höstkänning

 

Gaia

 

Straggel och Strul

 

Onkel Knut

 

x

 

Vallmoland

 

Neurotikas Motell

 

Europaväg 66

 

Straggel och Strul

 

Europaväg 66

 

Europaväg 66

 

Förlovat land

 

Rolös

 

Rolös

 

Påtalåtar

 

Förlovat land

 

Straggel och Strul

 

Rolös

 

Påtalåtar

 

Straggel och Strul

 

Europaväg 66

 

Onkel Knut

 

Festen är över (singel)

 

Straggel och Strul

 

Höstkänning

 

Neurotikas Motell

 

Påtalåtar

 

Europaväg 66

 

Gaia

 

Europaväg 66

 

Nya perspektiv

 

Vallmoland

 

Påtalåtar

 

Gaia

 

Blå neon

 

Blå neon

 

Onkel Knut

 

Höstkänning

 

Pugh & Rainrock: Ett Steg Till

 

Europaväg 66

 

Vallmoland

 

Europaväg 66