Ola Magnells Minnesfond instiftades år 2021 som en hommage till Ola som 
musiker, poet och låtskrivare, för att bevara och föra vidare hans gärning.
 
Minnesfondens avsikt är att årligen dela ut ett stipendium till en eller flera artister
som verkar i Ola Magnells anda, som likt Ola kan formulera och besjunga det
obemärkta och oändliga med samma ömhet.
 
Tanken är att Ola Magnell-stipendiet skall utdelas i samband med en årlig konsert som
kommer att hållas på olika spelscener i landet och där programmet i första hand skall
innehålla mycket av Ola Magnells musik och låtlyrik.    
 
Ola Magnells minnesfond förvaltas av en stipendienämnd vars styrelse
årligen ansvarar för valet av stipendiat.
 
Ekonomisk support och övriga bidrag förvaltas av minnesfonden.
Kontonummer Handelsbanken 6790 413 399 338.
 
Kontakt:
e-postadress: om@telia.com