Iskall -9grader

Ännu en dag med köld och höga elräkningar.