Sångerna vrenskas

 

En klocka slog två på den motsatta stranden
Tornen tog form mot den ljusnande randen
Gick vi där, du och jag, i vår oro och lust
Mellan tagg och syrén

 

Du var ängslig, du höll mej i handen
Skyldiga barn i den fuktiga sanden
Var det sista gången jag kände mej lyrisk
När jag sen gick hem i allén

 

Sångerna vrenskas igen fastän liten är stor
Drömmen och vinden förleder dej mer än du tror
Flammorna flyger sin kos medan fröerna gror
Visa en vilsen på spåren mot gläntan
Där vindarna bor

 

Mitt fönster var solkigt av rök från fabriken
Ljudet var jobbigt från stan och trafiken
Solen stod röd över tinnar och tak
Genom slöjan av sot och bensin

 

Vågen var grön och förgiftad var viken
Drömmen var blå och förträngda blev skriken
En vän blev besviken
En annan blev luttrad
En tredje drog ner en gardin

 

Sångerna vrenskas igen fastän liten är stor
Drömmen och vinden förleder dej mer än du tror
Flammorna flyr men dom finaste fröerna gror
Visa en vilsen på spåren mot gläntan
Där vindarna bor

 

Min kind var förgråten, min bild var förgäten
Hösten blev lång och min visa förmäten
Rösten var död och min blick blev förhärdad
Och natten var ensam och kall

 

Tung var min vandring men lugna var fjäten
Det som var glömt hann ikapp och tog täten
Och stormen drog fram över bräckliga blommor
Innan sagan var all

 

Och sångerna vrenskas igen fastän liten är stor
Drömmen och vinden förleder dej mer än du tror
Flammorna dör men ger liv åt dom  fröer som gror
Och jag söker än efter spåren mot gläntan
Där vindarna bor

 

Och sångerna vrenskas igen fastän liten är stor
Drömmen och vinden förleder dej mer än du tror
Flammorna flyr men dom finaste fröerna gror
Och jag söker än efter spåren mot gläntan
Där vindarna bor

 

 

Ord & Musik: Ola Magnell.

Album:    

Straggel och Strul (1979).

2 på 1 (1979).

Ola Magnell 74-87 (1994).

Guldkorn (2000).