Fiskar'n och jungfrun

             

Kom min vän, flyg min tärna
Till mitt sommarsund
Vagga fram längs vassar och holmar
Till ett aborrgrund
Glid mot land och lys min stjärna
På min friarstråt
Vagga fram längs vassar och holmar
I din fiskebåt

 

Men det tar sin tid i panik och trafik
Att bli fri och få sin frid på vattnet i min vik
Vagga fram längs vassar och holmar
Till ett aborrgrund
Glid till land och lys min stjärna
Kom och sitt en stund

 

Drick ditt vin för en gångs skull
Utan oro för nästa dag
Se månen lika fin och full
Som du och jag är svag
Men det tar sin tid att få känna rustik
Och banal och gammal galen romantik

 

Kom min vän, flyg min tärna
Till mitt sommarsund
Vagga fram längs vassar och holmar
Till ett aborrgrund
Ro min vän och lys min stjärna
På min friarstråt
Vagga fram längs vassar och holmar
I din fiskebåt

 

 

 

Ord: Ola Magnell. Musik: Gordon Lightfoot.

Inspelad av Lill Lindfors på: Fritt Fram  (1975)