en vän i viken

 

inga älvar flöt som siden
och i sommarängens dis
hade älvor gått ur tiden
i en unken morronbris

 

när jag sprängt sulfatfabriken
med en anarkistisk knall
mötte jag en vän i viken
som fick spel när jag blev kall

 

tung musik från en transistor
gav mej ingen kompiskick
i en svärm av hits och listor
och betyg och getingstick

 

när dom mjölkat ut musiken
enligt gängse jänkemall
mötte jag en vän i viken
som sjöng glatt i alla fall

 

mas och fogde stod vid grinden
för att fylla varsin håv
i den hårda högervinden
som sjöng habegärets lov

 

när dom plussat på paniken
med för täta intervall
var det dags att dra till viken
mörda myggor och ha ball

 

tack min vän för goda stunder
när jag mist min markkontakt
sen jag flytt på goda grunder
från allt hotfullt och abstrakt

 

vissa flyr till erotiken
för att blidka sina kval
men min enda vän i viken
var en utfryst näktergal

 

 

 

ord & musik: ola magnell.

Album: neurotikas motell  (1989) och sittande fåglar (1995).