Båstad 20 juni 2004

Visans Vänner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ingemar Näsström