1. johanna (i skuggan av Stockholm)
  2. i denna vackra värld

 

båda spåren hämtade från förlovat land  (1993).

                        

Hi Fidelity: 8650572 (1993)