LP: 1977 CD: 1990 LP: 1977 CD: 1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstkänning 

 

Rulltrappan »»

Vällingklockan »»

Populisthambo »»

Pubertino »»

Fåfängs sång »»

Lucifer »»

Anemonen »»

Tidvis regn »»

Höstkänning »»

Pappa »»

 

 

 

 

 

Tredje albumet innehåller elva Magnellklassiker. Den är delvis inspelad i USA med amerikanska musiker. Marie Bergman medverkar på Vällingklockan, som hon själv spelade in på sin skiva Närma mig året innan.

Denna platta gavs ut på CD 1990 och finns fortfarande i handeln.

1979 gav Metronomre ut en kassett i serien ”2 original LP på 1 Musicasette” med Straggel och strul på sid 1 och Höstkänning på sid 2.

Rulltrappan, Vällingklockan, Molande blues och Pappa är också utgivna på Metronomesamlingen  Ola Magnell 74-87. Rulltrappan, Vällingklockan, Höstkänning och Pappa är också utgivna på Metronomesamlingen Guldkorn.

 


Medverkande

1  Ola Magnell (sång & gitarr), Lasse Englund (gitarrer och bakgrundssång), Marie Bergman, Turid (bakgrundssång).

2, 8 Ola Magnell (sång), Barry Beckett (klaviatur), Ken Bell (gitarrer), Jimmy Johnson (gitarrer), David Hood (bas), Roger Hawkins (trummor).

2  Marie Bergman (andrastämma).

3  Ola Magnell (sång), Bobby Golden (gitarr), Dru Lombar (gitarr), Chuck Leawell (piano), Lamar Williams (bas), Jaimoe Johanson (trummor).

4  Ola Magnell (sång & gitarr), Mats Glenngård (fiol), Lasse Wellander (dragspel), Georg Wadenius (bas), Rolf Alex (trummor).

5  Ola Magnell (sång, gitarr & munspel), Stefan Nilsson (piano), Lasse Englund (gitarrer), Stefan Björklund (gitarr), Sten Forsman (bas), Rolf Alex (trummor).

6  Ola Magnell (sång), Stefan Nilsson (piano), Stefan Björklund (gitarr), Sten Forsman (bas), Rolf Alex (trummor), Björn J:son Lindh (stråkarrangemang).

7  Ola Magnell (sång), Dru Lombar (gitarr), Eddie Hinton (gitarr), Chuck Leawell (piano & orgel), Lamar Williams (bas), Johnny Sandlin (trummor).

9  Ola Magnell (sång), Mats Glenngård (fiol), Lasse Wellander (gitarr), Georg Wadenius (bas), Rolf Alex (trummor).

10  Ola Magnell (sång & gitarr), Lasse Englund (gitarr), Backa Hans Eriksson (kontrabas), Björn J:son Lindh (stråkarrangemang).

11  Ola Magnell (sång & gitarr), Dru Lombar (gitarr), Eddie Hinton (gitarr), Chuck Leawell (piano), Lamar Williams (bas), Johnny Sandlin (trummor).

 

1, 4, 5, 6, 9, 10 inspelade 13, 23, 24 mars och 25 augusti 1977 i Metronome Studio, Stockholm.

2, 8 inspelade 4 juni 1977 i Muscle Shoals Sound Studio, Sheffield, Alabama.

3, 7, 11 1 och 2 juni 1977 i Capricorn Studios, Macon, Georgia.

Producent: Ander Burman.

Omslagsfoto: Vera Lindh framsidan, Torbjörn Calvero baksidan (endast på LPn).

LP: Metronome MLP 15.504. CD: Metronome 9031-72684-2. Kassetter: Metronome MCM 15.518 & Metronome 2MCM 3.

 

Speltid: 44 minuter.